Monitorul Oficial
nr. 409/31 mai 2016

Publicare
  1.   L. nr.104/26-05-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
-
  2.   D. nr.543/25-05-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
-
  3.   L. nr.107/26-05-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
A
  4.   D. nr.546/25-05-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
-
  5.   O. nr.811/30-05-2016 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2016
-
  6.   O. nr.817/30-05-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
-
  7.   O. nr.932/481/18-05,24-05-2016 (M.M.A.P., M.E.C.R.M.A.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje
A
  8.   O. nr.1.659/27-05-2016 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.631/2015 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare
-
  9.   N. nr.26/26-05-2016 (A.S.F.)
NORMĂ privind supravegherea sucursalelor societăților de asigurare din state terțe
A


Marți, 30 noiembrie 2021, 07:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.