Monitorul Oficial
nr. 568/27 iulie 2016

Publicare
  1.   O. nr.282/07-06-2016 (M.C.S.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operațional Competitivitate 2014-2020, acțiunea 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - Secțiunea Big Data"
-
  2.   O. nr.857/19-07-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite"
-
  3.   O. nr.859/20-07-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole și a produselor din sectorul pomicol’’, derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole’’, aferentă Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020’’
-


Sâmbătă, 20 iulie 2019, 14:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.