Monitorul Oficial
nr. 591/3 august 2016

Publicare
  1.   H.G. nr.532/27-07-2016 
HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, ca urmare a reevaluării
-
  2.   H.G. nr.535/27-07-2016 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna
-
  3.   H.G. nr.539/27-07-2016 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase
-
  4.   H.G. nr.540/27-07-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
-
  5.   H.G. nr.541/27-07-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 88 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
-
  6.   O. nr.417/05-07-2016 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 627/2010
-
  7.   N. nr.33/28-07-2016 (A.S.F.)
NORMĂ pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăților din domeniul asigurărilor
A
  8.   Decizie nr.1.446/20-07-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de cedent, către societățile MetLife Europe Limited și MetLife Europe Insurance Limited, în calitate de cesionari, a fuziunii prin absorbție dintre Metropolitan Life Asigurări - S.A. și MetLife Europe Limited și retragerea autorizației de funcționare Societătii Metropolitan Life Asigurări S.A.
-


Duminică, 28 noiembrie 2021, 20:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.