Monitorul Oficial
nr. 681/2 septembrie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.531/05-07-2016 
DECIZIA nr. 531 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
V
  2.   O. nr.961/19-08-2016 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
-
  3.   O. nr.1.158/24-06-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management și Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa
-


Joi, 02 iulie 2020, 13:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.