Monitorul Oficial
nr. 758/28 septembrie 2016

Publicare
  1.   O.U.G. nr.55/14-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
V
  2.   O. nr.148/23-09-2016 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene
V
  3.   O. nr.1.125/16-09-2016 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberării și a plății onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, în derularea Programului național de cadastru și carte funciară
V
  4.   O. nr.1.134/20-09-2016 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 08:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.