Monitorul Oficial
nr. 860/28 octombrie 2016

Publicare
  1.   D. nr.882/25-10-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  2.   L. nr.192/26-10-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  3.   H.G. nr.791/26-10-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
-
  4.   O. nr.1.210/20-10-2016 (M.E.C.R.M.A.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, privind instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea IOR - S.A.
-
  5.   O. nr.2.433/11-10-2016 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
-
  6.   O. nr.2.460/17-10-2016 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
-
  7.   O. nr.70/26-10-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A.
A
  8.   O. nr.71/26-10-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL -S.R.L.
A
  9.   O. nr.72/26-10-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION -S.R.L.
A
  10.   O. nr.73/26-10-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.
A


Joi, 19 mai 2022, 02:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.