Monitorul Oficial
nr. 954/25 noiembrie 2016

Publicare
  1.   L. nr.233/24-11-2016 
LEGE privind parteneriatul public-privat
A
  2.   D. nr.979/23-11-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind parteneriatul public-privat
-
  3.   D. nr.985/24-11-2016 
DECRET privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliție, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliție din Ministerul Afacerilor Interne
-
  4.   H.G. nr.845/16-11-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016
A
  5.   O. nr.187/25-11-2016 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea pct. 6 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2016 privind formarea inițială, în anul 2016, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
-
  6.   O. nr.3.396/18-11-2016 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Adeverință de venit" și "Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit" pentru persoane fizice
-
  7.   O. nr.3.949/C/10-11-2016 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea normelor privind asigurarea gratuită de către administrația locului de deținerea unui număr de ziare sau publicații
-


Miercuri, 20 martie 2019, 02:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.