Monitorul Oficial
nr. 957/28 noiembrie 2016

Publicare
  1.   O.U.G. nr.85/23-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
V
  2.   O. nr.1.059/07-06-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0163 Pădurea Mogoș-Mâțele
-
  3.   O. nr.1.416/16-11-2016 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.386(94) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 noiembrie 2014
V
  4.   O. nr.77/09-11-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în bomeniul Energiei nr. 46/2014
-
  5.   O. nr.87/22-11-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013
A
  6.   O. nr.932/14-11-2016 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea
A
Rectificare:
  7.   Decizie nr.114/04-11-2016 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind obligațiile de transparență ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii
-


Duminică, 28 noiembrie 2021, 20:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.