Monitorul Oficial
nr. 972/5 decembrie 2016

Publicare
  1.   L. nr.232/22-11-2016 
LEGE privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  2.   D. nr.972/21-11-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   H.G. nr.866/16-11-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului- cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
-
  4.   O. nr.1.072/17-11-2016 (M.T.S.)
ORDIN al ministrului tineretului și sportului privind acordarea titlurilor de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului", respectiv de "Antrenor emerit"
-


Joi, 27 ianuarie 2022, 05:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.