Monitorul Oficial
nr. 138/23 februarie 2017

Publicare
  1.   H.S. nr.11/20-02-2017 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
-
  2.   H.S. nr.12/20-02-2017 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  3.   D.C.C. nr.697/29-11-2016 
DECIZIA nr. 697 din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
V
  4.   H.G. nr.58/16-02-2017 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes național sau local și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestarea stațiunilor turistice
-
  5.   Decizie nr.180/23-02-2017 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Liviu Marian Pop, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale
-
  6.   Decizie nr.181/23-02-2017 
DECIZIE pentru eliberarea doamnei Georgeta Corina Popescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei
-
  7.   O. nr.88/06-02-2017 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- LPAN P "Licențierea personalului aeronautic navigant parașutist"
V
  8.   O. nr.247/10-02-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Puiești din județul Buzău
-
  9.   O. nr.318/20-02-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
-
  10.   O. nr.319/20-02-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S A. în vederea achiziționării de autoturisme
-
  11.   O. nr.320/20-02-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
-
  12.   O. nr.3.262/20-02-2017 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România
-
Rectificare:
  13.   L. nr.250/16-12-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-


Joi, 19 mai 2022, 01:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.