Monitorul Oficial
nr. 159/3 martie 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.665/08-11-2016 
DECIZIA nr. 665 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), (41) și (42) și ale art. 6 alin. (21), (22) și (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
V
  2.   D.C.C. nr.22/17-01-2017 
DECIZIA nr. 22 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (1) din Codul de procedură penală
V
  3.   H.G. nr.74/23-02-2017 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman și Academia de Poliție "Alexandru loan Cuza"
-
  4.   O. nr.258/16-02-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ- teritorială Horea, județul Alba
-


Marți, 16 august 2022, 03:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.