Monitorul Oficial
nr. 166/7 martie 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.672/17-11-2016 
DECIZIA nr. 672 din 17 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  2.   D.C.C. nr.711/06-12-2016 
DECIZIA nr. 711 din 6 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
V
  3.   H.G. nr.98/02-03-2017 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
-
  4.   Decizie nr.230/07-03-2017 
DECIZIE privind numirea domnului Gheorghe Bogdan Tomoiagă în funcția de secretar de stat la Ministerul Turismului
-
  5.   Decizie nr.231/07-03-2017 
DECIZIE privind numirea domnului Eugen Constantin Uricec în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului
-
  6.   Decizie nr.232/07-03-2017 
DECIZIE privind numirea domnului Andrei Petrișor Maioreanu în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei
-
  7.   Decizie nr.233/07-03-2017 
DECIZIE privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului
-
  8.   O. nr.398/06-03-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
-
Rectificare:
  9.   H.G. nr.233/27-03-2012 
HOTĂRÂRE privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora
V


Marți, 24 mai 2022, 19:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.