Monitorul Oficial
nr. 228/3 aprilie 2017

Publicare
  1.   H.S. nr.29/28-03-2017 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - COM (2017) 38 final
-
  2.   H.S. nr.30/28-03-2017 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor - COM (2016) 826 final
-
  3.   H.S. nr.31/28-03-2017 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/dE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 - COM (2017) 54 final
-
  4.   D.C.C. nr.58/02-02-2017 
DECIZIA nr. 58 din 2 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 70 din Codul de procedură penală
V
  5.   O.U.G. nr.26/30-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
V
  6.   O.U.G. nr.27/30-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
V
  7.   O.U.G. nr.28/30-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
V
  8.   O. nr.79/28-03-2017 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele și resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului
A
  9.   O. nr.208/24-03-2017 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului apelor și pădurilor pentru completarea art. 5 din Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011
-
  10.   O. nr.370/27-03-2017 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier -ISCTR
-
  11.   O. nr.371/27-03-2017 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 23:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.