Monitorul Oficial
nr. 403/29 mai 2017

Publicare
  1.   L. nr.115/24-05-2017 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.498/23-05-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.116/26-05-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
  4.   D. nr.499/26-05-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
  5.   D.C.C. nr.38/31-01-2017 
DECIZIA nr. 38 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă
V
  6.   D.C.C. nr.39/31-01-2017 
DECIZIA nr. 39 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2812 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
V
  7.   O.U.G. nr.38/18-05-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000
V
  8.   H.G. nr.364/25-05-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală și Conferință Internațională a Asociației Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB)
-
  9.   H.G. nr.375/25-05-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare si control
-
  10.   O. nr.511/16-05-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
-
  11.   O. nr.3.933/23-05-2017 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea termenelor de plată și a modalităților de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții străini instituțiilor de învățământ superior de stat
-


Joi, 02 decembrie 2021, 06:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.