Monitorul Oficial
nr. 416/6 iunie 2017

Publicare
  1.   H.C.D. nr.45/30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) - COM (2016)683 și Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților COM (2016)685
-
  2.   H.C.D. nr.46/30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767
-
  3.   H.C.D. nr.47/30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor - Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară COM (2017) 34
-
  4.   D.C.C. nr.193/23-03-2017 
DECIZIA nr. 193 din 23 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
V
  5.   O. nr.668/24-05-2017 (M.M.A.C.A.)
ORDIN al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
-


Joi, 19 mai 2022, 02:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.