Monitorul Oficial
nr. 444/14 iunie 2017

Publicare
  1.   L. nr.137/13-06-2017 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.536/12-06-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.138/13-06-2017 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
-
  4.   D. nr.537/12-06-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
-
  5.   L. nr.139/13-06-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c)din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  6.   D. nr.538/12-06-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  7.   H.C.D. nr.50/13-06-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  8.   H.C.D. nr.52/13-06-2017 
HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen
-
  9.   O. nr.104/844/740/18-05,07-06,24-05-2017 (M.E., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului energiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
-
  10.   O. nr.111/30-05-2017 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 94/2017
-
  11.   O. nr.171/22-05-2017 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.17 " Protecția și refacerea biodiversității marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine" din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
-
  12.   O. nr.873/12-06-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și/sau de gestiune în cadrul programului "Prima casă"
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 20:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.