Monitorul Oficial
nr. 267/6 octombrie 1997

Publicare
  1.   D.C.C. nr.189/04-06-1997 
DECIZIE privind exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330, ale art. 330^1, ale art. 330^2, ale art. 330^3 din Codul de procedură civilă
-
  2.   H.G. nr.558/12-09-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Bloc de locuinte sociale cu 40 de apartamente in orasul Faget, judetul Timis"
-
  3.   H.G. nr.559/12-09-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Munteni, judetul Galati"
-
  4.   H.G. nr.560/12-09-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apa in satele Saca, Teleac și Budureasa din comuna Budureasa și in satul Mizies din comuna Draganesti, judetul Bihor"
-
  5.   H.G. nr.562/12-09-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Casa de cultura in orasul Fieni, judetul Dambovita"
-
  6.   H.G. nr.563/12-09-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retehnologizarea alimentarii cu apa a municipiului Pitesti, judetul Arges"
-
  7.   H.G. nr.564/12-09-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea retelelor de canalizare a orasului Agnita, judetul Sibiu"
-
  8.   H.G. nr.578/25-09-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, rectificate pe anul 1997, ale regiilor autonome, companiilor, societatilor nationale și al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina -- C.E.F.I.N. Bucuresti, din coordonarea Ministerului Industriei și Comertului, precum și a subventiilor și transferurilor pentru unele societati comerciale cu capital de stat
T
  9.   O.U.G. nr.59/27-09-1997 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
V


Joi, 18 august 2022, 14:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.