Monitorul Oficial
nr. 778/2 octombrie 2017

Publicare
  1.   L. nr.196/29-09-2017 
LEGE pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
V
  2.   D. nr.874/28-09-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  3.   L. nr.197/29-09-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvemufui nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
-
  4.   D. nr.875/28-09-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
-
  5.   D. nr.882/28-09-2017 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
-
  6.   H.S. nr.99/26-09-2017 
HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/C£ de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri - COM (2017) 275 final
-
  7.   H.S. nr.100/26-09-2017 
HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE)’ nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor - COM (2017) 277 final
-
  8.   H.S. nr.101/26-09-2017 
HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier - COM (2017) 278 final
-
  9.   H.S. nr.102/26-09-2017 
HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri - COM (2017) 282 final
-
  10.   H.S. nr.103/26-09-2017 
HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contra părților centrale din tări terte COM (2017) 331 final
-
  11.   H.S. nr.104/26-09-2017 
HOTĂRÂRE privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final
-
  12.   H.G. nr.693/27-09-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 26 iulie 2017 și 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014
-
  13.   O. nr.1.249/19-09-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt
-


Duminică, 03 iulie 2022, 19:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.