Monitorul Oficial
nr. 974/7 decembrie 2017

Publicare
  1.   H.S. nr.127/06-12-2017 
HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
  2.   O.U.G. nr.88/29-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  3.   H.G. nr.864/06-12-2017 
HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcția publică de prefect al județului Galați în funcția publică de inspector guvernamental
-
  4.   H.G. nr.865/06-12-2017 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Galați de către domnul Otrocol Dorin
-
  5.   H.G. nr.868/06-12-2017 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către doamna Bedea Daniela
-
  6.   H.G. nr.869/06-12-2017 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către doamna Lozneanu Daniela-Petronela
-
  7.   Decizie nr.712/07-12-2017 
DECIZIE privind numirea prin mobilitate a domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  8.   Decizie nr.713/07-12-2017 
DECIZIE privind numirea domnului lonuț Barbu în funcția de director general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
-
  9.   Decizie nr.714/07-12-2017 
DECIZIE privind stabilirea atribuțiilor domnului Mircea Băcală, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  10.   Decizie nr.715/07-12-2017 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Gabriela-Norica Zlate a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătății
-
  11.   O. nr.3.139/04-12-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur
-


Joi, 02 decembrie 2021, 05:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.