Monitorul Oficial
nr. 1005/19 decembrie 2017

Publicare
  1.   H.S. nr.137/13-12-2017 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului si de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului - COM (2017) 637 final
-
  2.   O.U.G. nr.99/14-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
V
  3.   H.G. nr.905/14-12-2017 
HOTĂRÂRE privind registrul general de evidență a salariaților
V
  4.   Decizie nr.168/08-12-2017 (A.R.F.)
DECIZIE a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători
-
  5.   O. nr.1.442/15-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București
-
  6.   O. nr.1.520/28-11-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sacu din județul Caraș-Severin
-
  7.   O. nr.3.190/11-12-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
-


Luni, 06 decembrie 2021, 07:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.