Monitorul Oficial
nr. 1036/28 decembrie 2017

Publicare
  1.   L. nr.271/22-12-2017 
LEGE pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluarea deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
-
  2.   D. nr.1.303/22-12-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
-
  3.   L. nr.275/27-12-2017 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
  4.   D. nr.1.309/27-12-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
  5.   Decizie nr.176/22-12-2017 (A.R.F.)
DECIZIE a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară privincf aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale "Astra Trans Carpatic" - S.R.L.
-
  6.   O. nr.7.299/22-12-2017 (M.D.R.A.P.F.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic
V
  7.   O. nr.1.251/22-12-2017 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013
-
  8.   R. nr.15/14-12-2017 (A.S.F.)
REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară
-
Rectificare:
  9.   H.G. nr.806/08-11-2017 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului
-
  10.   O. nr.3.097/23-11-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului "Prima casă"
V


Luni, 06 decembrie 2021, 07:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.