Monitorul Oficial
nr. 31/12 ianuarie 2018

Publicare
  1.   D. nr.35/11-01-2018 
DECRET pentru încetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   D.C.C. nr.685/02-11-2017 
DECIZIA nr. 685 din 2 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) și (3) teza întâi din Codul de procedură penală
V
  3.   Decizie nr.11/12-01-2018 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Vali Mirela Mihalașcu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului
-
  4.   Decizie nr.12/12-01-2018 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar prin detașare, de către domnul Adrian Stoica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului
-
  5.   O. nr.7029/3340/05-12,29-12-2017 (M.D.R.A.P.F.E., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, al ministrului delegat pentru fonduri europene și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 20142020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2616
-
  6.   O. nr.15/1311/05-01,29-12-2017 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sânatate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
Rectificare:
  7.   O.U.G. nr.99/14-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
V


Luni, 06 decembrie 2021, 07:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.