Monitorul Oficial
nr. 116/6 februarie 2018

Publicare
  1.   H.C.D. nr.2/06-02-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.3/06-02-2018 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
-
  3.   D.C.C. nr.802/05-12-2017 
DECIZIA nr. 802 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală
V
  4.   O. nr.28/09-01-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.249/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităti administrativ-teritoriale din județul Olt
-
  5.   O. nr.1.241/02-02-2018 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind blocarea fondurilor și resurselor economice, deținute sau avute sub control de persoana desemnată Ammar Sharif, având calitatea de asociat și administrator la Societatea Comercială PENDELUM - S.R.L.
-
  6.   O. nr.1.242/02-02-2018 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe; bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
-
  7.   O. nr.3.062/16-01-2018 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metod ologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat
-
  8.   R. nr.1/23-01-2018 (A.S.F.)
REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006
A


Joi, 20 februarie 2020, 04:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.