Monitorul Oficial
nr. 177/26 februarie 2018

Publicare
  1.   D.C.C. nr.748/23-11-2017 
DECIZIA nr. 748 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (2) și (3), precum și ale anexei nr. 3.21 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești* și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
V
  2.   D.C.C. nr.22/18-01-2018 
DECIZIA nr. 22 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3), art. 345 alin. (3) și art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală
-
  3.   O.U.G. nr.7/22-02-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
V
  4.   Decizie nr.85/26-02-2018 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Nicolae Marius Sepi din funcția de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
-
  5.   Decizie nr.86/26-02-2018 
DECIZIE pentru eliberarea domnului loan Bogdan Lazăr din funcția de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
-
  6.   O. nr.17/14-02-2018 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2016
-


Joi, 20 februarie 2020, 04:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.