Monitorul Oficial
nr. 207/7 martie 2018

Publicare
  1.   L. nr.57/06-03-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
-
  2.   D. nr.266/06-03-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
-
  3.   L. nr.58/06-03-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
-
  4.   D. nr.267/06-03-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
-
  5.   L. nr.59/06-03-2018 
LEGE pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
-
  6.   D. nr.268/06-03-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
-
  7.   H.S. nr.27/28-02-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018 - COM (2017) 650 final
-
  8.   H.S. nr.28/28-02-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Evaluare la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor - COM (2017) 458 final
-
  9.   H.S. nr.30/05-03-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  10.   D.C.C. nr.47/01-02-2018 
DECIZIA nr. 47 din 1 februarie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
  11.   O.U.G. nr.11/01-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
V
  12.   H.G. nr.68/01-03-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice
-
  13.   H.G. nr.78/01-03-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016
-
  14.   H.G. nr.79/01-03-2018 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2005 privind aprobarea plății contribuției anuale pentru participarea Poliției Române la Asociația Șefilor de Poliție din Sud-Estul Europei
-


Miercuri, 26 iunie 2019, 18:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.