Monitorul Oficial
nr. 227/14 martie 2018

Publicare
  1.   L. nr.60/09-03-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  2.   D. nr.270/08-03-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
  3.   L. nr.61/09-03-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  4.   D. nr.271/08-03-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  5.   L. nr.62/09-03-2018 
LEGE privind combaterea buruienii ambrozia
-
  6.   D. nr.272/08-03-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind combaterea buruienii ambrozia
-
  7.   O. nr.79/36/06-02,12-02-2018 (M.A.P., M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importantă a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-071
-
  8.   O. nr.171/21-02-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 9 unități administrativ- teritoriale din județul Alba
-
  9.   H. nr.18/439/28-02-2018 (C.E.C.C.A.R.)
HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018
-


Duminică, 03 iulie 2022, 17:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.