Monitorul Oficial
nr. 365/26 aprilie 2018

Publicare
  1.   H.C.D. nr.21/25-04-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune pentru educația digitală COM (2018) 22
-
  2.   O.U.G. nr.32/24-04-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
V
  3.   H.G. nr.233/18-04-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții semnate la București la 19 decembrie 2016 și la 5 decembrie 2017 și la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009
-
  4.   O. nr.206/24-04-2018 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali
-
  5.   O. nr.881/23-04-2018 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente - formulare unice pe țară, fără regim special
A


Marți, 30 noiembrie 2021, 23:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.