Monitorul Oficial
nr. 446/29 mai 2018

Publicare
  1.   D. nr.437/25-05-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
-
  2.   D.C.C. nr.104/06-03-2018 
DECIZIA nr. 104 din 6 martie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
  3.   O.U.G. nr.42/24-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  4.   O. nr.322/19-04-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 24 din unitatea administrativ-teritorială Urechești, județul Vrancea
-


Duminică, 19 mai 2019, 13:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.