Monitorul Oficial
nr. 508/20 iunie 2018

Publicare
  1.   L. nr.133/18-06-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
V
  2.   D. nr.474/18-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
  3.   L. nr.134/18-06-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
-
  4.   D. nr.475/18-06-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
-
  5.   L. nr.135/18-06-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
-
  6.   D. nr.476/18-06-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
-
  7.   L. nr.136/18-06-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  8.   D. nr.477/18-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  9.   L. nr.137/18-06-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate in cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
-
  10.   D. nr.478/18-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor si serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
-
  11.   D. nr.489/20-06-2018 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui consilier prezidențial
-
  12.   D.C.C. nr.188/29-03-2018 
DECIZIA nr. 188 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
  13.   H.G. nr.421/13-06-2018 
HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 19:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.