Monitorul Oficial
nr. 523/26 iunie 2018

Publicare
  1.   L. nr.148/22-06-2018 
LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
  2.   D. nr.493/21-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
  3.   L. nr.150/22-06-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
  4.   D. nr.495/21-06-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
  5.   D.C.C. nr.190/29-03-2018 
DECIZIA nr. 190 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
  6.   D.C.C. nr.220/17-04-2018 
DECIZIA nr. 220 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4), art. 375 și art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală
-
  7.   H.G. nr.437/21-06-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave
-
  8.   H.G. nr.438/21-06-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
-
  9.   H.G. nr.439/21-06-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea si funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
-
  10.   H.G. nr.447/21-06-2018 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Române de Mediu 1998 ca fiind de utilitate publică
-
  11.   O. nr.61/113/13-06,21-05-2018 (M.Af.I., C.N.C.A.N.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologie
-
  12.   O. nr.60/21-06-2018 (A.S.P.A.A.S.)
ORDIN privind procedura de administrare a contribuției anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România
-


Marți, 19 octombrie 2021, 21:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.