Monitorul Oficial
nr. 646/25 iulie 2018

Publicare
  1.   L. nr.198/20-07-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
-
  2.   D. nr.590/19-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
-
  3.   D.C.C. nr.212/17-04-2018 
DECIZIA nr. 212 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
  4.   D.C.C. nr.214/17-04-2018 
DECIZIA nr. 214 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
  5.   D.C.C. nr.451/28-06-2018 
DECIZIA nr. 451 din 28 iunie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1 [cu referire la art. 1]; pct. 26 [cu referire la art. 32, partea introductivă a alin. (1) și literele b)și c)]; pct. 28 [cu referire la art. 32, partea introductivă a afin. (3) și litera b)]; pct. 31 [cu referire la art. 33, partea introductivă a alin. (1) și litera a)] și pct. 43 [cu referire la art. 40] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
-
  6.   O. nr.1.825/20-07-2018 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 "Declarație informativa privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/ burselor private"
-


Sâmbătă, 23 februarie 2019, 10:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.