Monitorul Oficial
nr. 652/26 iulie 2018

Publicare
  1.   D.C.C. nr.355/23-05-2018 
DECIZIA nr. 355 din 23 mai 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
  2.   D.C.C. nr.391/06-06-2018 
DECIZIA nr. 391 din 6 iunie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
-
  3.   H.G. nr.535/17-07-2018 
HOTĂRÂRE privind numirea controlorului financiar șef la Corpul controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
-
  4.   H.G. nr.547/17-07-2018 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu"
-
  5.   O. nr.570/26-07-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind stabilirea structurii organizatorice și a numărului de personal al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al instituțiilor subordonate
-
  6.   O. nr.942/1175/26-07,23-07-2018 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1.163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
-
  7.   O. nr.1170/10-07-2018 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice
-


Duminică, 26 iunie 2022, 11:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.