Monitorul Oficial
nr. 693/8 august 2018

Publicare
  1.   L. nr.230/02-08-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
-
  2.   D. nr.648/02-08-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
-
  3.   H.G. nr.577/24-07-2018 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi, ca urmare a reevaluării, și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
-
  4.   H.G. nr.589/02-08-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială"
-
  5.   H.G. nr.596/02-08-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea lit. a) și b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018
-
  6.   O. nr.787/24-07-2018 (M.M.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică
-
  7.   O. nr.18.708/1.825/2.573/11-06,25-06,18-07-2018 (A.A.A.S., M.M.J.S., M.F.P.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini-S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
-
  8.   H.C.S.M. nr.819/11-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007
-
  9.   H.C.S.M. nr.820/11-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007
-
  10.   H. nr.61/26-07-2018 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind adoptarea traducerii și revizuirii Standardului internațional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii și reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare și a modificărilor aduse Codului etic - răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar
-


Vineri, 19 aprilie 2019, 21:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.