Monitorul Oficial
nr. 853/8 octombrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.236/05-10-2018 
LEGE privind distribuția de asigurări
-
  2.   D. nr.818/05-10-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind distribuția de asigurări
-
  3.   H.G. nr.778/04-10-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
-
  4.   H.G. nr.781/04-10-2018 
HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții "Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor"
-
  5.   Decizie nr.269/08-10-2018 
DECIZIE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate de către doamna Cornelia Nagy
-
  6.   Decizie nr.270/08-10-2018 
DECIZIE privind numirea doamnei Cornelia Nagy în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
-
  7.   O. nr.1142/3226/2112/04-09,01-10,13-09-2018 (M.E., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea EUROTEST - S.A
-
  8.   O. nr.1.538/02-10-2018 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR
-


Marți, 23 aprilie 2019, 10:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.