Monitorul Oficial
nr. 880/18 octombrie 2018

Publicare
  1.   H.S. nr.144/10-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom - COM (2018) 462 final
-
  2.   H.S. nr.145/10-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru Azil si Migratie - COM (2018) 471 final
-
  3.   H.S. nr.146/10-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă - COM (2018) 472 final
-
  4.   H.S. nr.147/10-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor si vizelor - COM (2018) 473 final
-
  5.   H.S. nr.148/10-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare - COM (2018) 476 final
-
  6.   H.G. nr.807/10-10-2018 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Caracal, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   H.G. nr.808/10-10-2018 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți de imobil, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și din concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  8.   O. nr.5.732/3282/20-09,08-10-2018 (M.D.R.A.P., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice pentru aplicarea la nivelul municipiului Făgăraș, județul Brașov, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
-
  9.   C. nr.24/08-10-2018 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 175 de ani de la nașterea reginei Elisabeta a României
-
  10.   C. nr.25/08-10-2018 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2018
-
  11.   C. nr.26/08-10-2018 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și a unei monede din alamă, pentru colecționare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România
-
  12.   Decizie nr.888/12-10-2018 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere
-
  13.   S nr.109/01-07-2016 
-
Rectificare:
  14.   O. nr.1409/C/12-05-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.2.782/C/15-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Joi, 30 iunie 2022, 04:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.