Monitorul Oficial
nr. 1008/28 noiembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.280/26-11-2018 
LEGE pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
-
  2.   D. nr.958/23-11-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
-
  3.   L. nr.281/26-11-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
-
  4.   D. nr.959/23-11-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
-
  5.   L. nr.282/26-11-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
  6.   D. nr.960/23-11-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
  7.   L. nr.283/26-11-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
-
  8.   D. nr.961/23-11-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru completarea art. 2 alin! (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
-
  9.   H.S. nr.173/21-11-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  10.   Decizie nr.297/27-11-2018 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Tiberius-Marius Brădățan din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Sănătății
-
  11.   Decizie nr.298/27-11-2018 
DECIZIE pentru numirea domnului Tiberius-Marius Brădățan în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății
-
  12.   Decizie nr.299/27-11-2018 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Veaceslav Șaramet din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
-
  13.   Decizie nr.300/27-11-2018 
DECIZIE pentru numirea domnului Victor Alexeev în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
-
  14.   Decizie nr.301/27-11-2018 
DECIZIE privind numirea domnului Daniel-Constantin Coroamă în funcția de secretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor
-
  15.   Decizie nr.302/27-11-2018 
DECIZIE privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Claudia Ioana Szabo, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  16.   O. nr.1.084/19-11-2018 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului apelor și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
-
  17.   O. nr.2.892/19-11-2018 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018
-
  18.   O. nr.2.942/23-11-2018 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea și monitorizarea contribuabililor mari și mijlocii
-
  19.   C. nr.29/23-11-2018 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei bancnote dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918
-


Duminică, 22 mai 2022, 21:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.