Monitorul Oficial
nr. 1027/3 decembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.275/23-11-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
  2.   D. nr.952/22-11-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
  3.   D. nr.1.105/29-11-2018 
DECRET privind înaintarea în gradul de general- locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Informații Externe
-
  4.   D. nr.1.106/29-11-2018 
DECRET privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informații Externe
-
  5.   D. nr.1.108/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informații
-
  6.   D. nr.1.109/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informații
-
  7.   D. nr.1.110/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informații
-
  8.   D. nr.1.111/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informații
-
  9.   D. nr.1.112/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informații
-
  10.   D. nr.1.113/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informații
-
  11.   D. nr.1.114/29-11-2018 
DECRET privind înaintarea în gradul de general- locotenent cu trei stele, în rezervă, a unui general-maior cu două stele, în rezervă, din Serviciul de Protectie si Pază
-
  12.   D. nr.1.115/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecție și Pază
-
  13.   D. nr.1.116/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecție și Pază
-
  14.   D. nr.1.117/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecție și Pază
-
  15.   D. nr.1.118/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecție și Pază
-
  16.   D. nr.1.119/29-11-2018 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Serviciul de Protecție și Pază
-
  17.   H.G. nr.928/23-11-2018 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
-
  18.   H.G. nr.929/23-11-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 155282, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș
-
  19.   O. nr.1.734/09-11-2018 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparține domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj
-


Luni, 22 aprilie 2019, 19:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.