Monitorul Oficial
nr. 1070/18 decembrie 2018

Publicare
  1.   D.C.C. nr.584/25-09-2018 
DECIZIA nr. 584 din 25 septembrie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a legii în ansamblul său
-
  2.   H.G. nr.960/07-12-2018 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul lași, județul lași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 398 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   O. nr.147/11-12-2018 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne și structuri ale acestuia
-
  4.   O. nr.167/1480/31-10,27-11-2018 (A.N.S.V.S.A., M.A.D.R.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului președintelui Autoritătii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 67/721/ 2009 privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității laptelui crud de vacă
-


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 19:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.