Monitorul Oficial
nr. 34/29 ianuarie 1998

Publicare
  1.   C. nr.1/12-01-1998 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind modificarea nivelului rezervelor obligatorii
-
  2.   O.G. nr.7/26-01-1998 
ORDONANȚĂ privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurarii marilor unități
V
  3.   H.G. nr.9/19-01-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.735/1992 privind transmiterea unei construcții, situata în municipiul București
-
  4.   H.G. nr.10/19-01-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr.870/1997 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un credit extern
-
  5.   H.G. nr.12/19-01-1998 
HOTĂRÂRE privind aprobarea majorarii numarului de posturi din unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acorda contributii de la buget
A
  6.   H.G. nr.18/23-01-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr.240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor și adaosurilor comerciale maximale
-
  7.   H.G. nr.21/23-01-1998 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare
A
  8.   H.G. nr.22/23-01-1998 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agentilor economici a unor operațiuni economico-financiare
A
  9.   H.G. nr.23/23-01-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.479/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
-
  10.   D. nr.41/23-01-1998 
DECRET privind eliberarea din funcție a unor magistrati
-


Vineri, 14 decembrie 2018, 09:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.