Monitorul Oficial
nr. 9/4 ianuarie 2019

Publicare
  1.   L. nr.358/27-12-2018 
LEGE pentru completarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
A
  2.   D. nr.1.307/27-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
-
  3.   H.G. nr.1.033/21-12-2018 
HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilelor 2407 și 5036 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Jegălia, județul Călărași, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   H.G. nr.1.034/21-12-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
-
  5.   O. nr.6.385/06-12-2018 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul-cadru al proiectului-tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate
-


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 02:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.