Monitorul Oficial
nr. 201/13 martie 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.825/11-12-2018 
DECIZIA nr. 825 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) și (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
-
  2.   H.G. nr.132/05-03-2019 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
-
  3.   H.G. nr.139/12-03-2019 
HOTĂRÂRE privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice
-
  4.   O. nr.329/262/05-03,11-03-2019 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru suspendarea unor reglementări ale anexei nr. 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
-
  5.   O. nr.263/11-03-2019 (C.N.A.S.)
ORDIN privind suspendarea aplicării unor prevederi din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Marți, 16 august 2022, 03:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.