Monitorul Oficial
nr. 410/24 mai 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.100/28-02-2019 
DECIZIA nr. 100 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice; pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
  2.   O.U.G. nr.32/23-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României
-
  3.   H.G. nr.300/23-05-2019 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 20ld, pentru județul Giurgiu
-
  4.   H.G. nr.307/23-05-2019 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire Complex sportiv - localitatea Unirea, Str. Aerodromului nr. 33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud"
-
  5.   O. nr.59/23-05-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019
-
  6.   O. nr.60/23-05-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017, și suspendarea aplicabilității unor dispoziții în sectorul energiei electrice
-
  7.   O. nr.61/23-05-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale si pentru suspendarea aplicabilității unor dispoziții din sectorul gazelor naturale
-
  8.   O. nr.62/23-05-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale
-
  9.   O. nr.63/23-05-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
A


Duminică, 03 iulie 2022, 18:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.