Monitorul Oficial
nr. 460/7 iunie 2019

Publicare
  1.   L. nr.112/04-06-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  2.   D. nr.501/04-06-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   D.C.C. nr.163/26-03-2019 
DECIZIA nr. 163 din 26 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
  4.   D.C.C. nr.164/26-03-2019 
DECIZIA nr. 164 din 26 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
  5.   O. nr.796/2.284/838/06-05,29-05,15-05-2019 (M.Tr., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
-
  6.   O. nr.804/2.281/848/08-05,29-05,17-05-2019 (M.Tr., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
-
  7.   O. nr.805/2.282/849/08-05,29-05,17-05-2019 (M.Tr., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale "ROFERSPED" - S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deține o participație
-


Marți, 07 iulie 2020, 10:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.