Monitorul Oficial
nr. 694/22 august 2019

Publicare
  1.   O.G. nr.16/21-08-2019 
ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
  2.   O.G. nr.17/21-08-2019 
ORDONANȚĂ pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii
-
  3.   O.G. nr.18/21-08-2019 
ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  4.   O.G. nr.19/21-08-2019 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
  5.   O. nr.1.155/09-08-2019 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competențelor de aplicare a dispozițiilor de salvgardare și flexibilitate prevăzute de art. 70 și 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființarea Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 si (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European si ale Consiliului si a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/9l al Consiliului
-
  6.   O. nr.2.254/14-08-2019 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8,14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării
-
  7.   O. nr.4.385/03-07-2019 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul ele învățământ "liceal", profilul "real", specializarea "științe ale naturii" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național "Mihai Eminescu" din municipiul București
-
  8.   O. nr.4.535/23-07-2019 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Puky" din municipiul Târgu Mureș
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 19:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.