Monitorul Oficial
nr. 805/4 octombrie 2019

Rectificare:
  1.   H.G. nr.1.045/28-12-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
  2.   O. nr.2.362/14-08-2019 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului local
-
Publicare
  3.   O. nr.1.480/30-09-2019 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
-
  4.   O. nr.3.192/30-09-2019 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finanțelor pubiice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug
-
  5.   O. nr.194/01-10-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la comercializarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor
-
  6.   Decizie nr.848/01-10-2019 (C.N.A.)
DECIZIE pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 781/2019 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României
-
  7.   H.C.S.M. nr.193/17-09-2019 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018
-


Miercuri, 21 aprilie 2021, 06:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.