Monitorul Oficial
nr. 1053/30 decembrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.262/30-12-2019 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  2.   D. nr.1.331/30-12-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  3.   O.U.G. nr.85/27-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
  4.   O.U.G. nr.87/27-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
  5.   O.U.G. nr.88/27-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
-
  6.   H.G. nr.984/27-12-2019 
HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
-
  7.   Decizie nr.556/30-12-2019 
DECIZIE privind eliberarea domnului Mihai-Cătălin Necula din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
-
  8.   Decizie nr.557/30-12-2019 
DECIZIE privind numirea domnului Gheorghe Sorescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
-
  9.   O. nr.1.961/30-12-2019 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
A
  10.   O. nr.3.807/30-12-2019 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2020
-


Duminică, 03 iulie 2022, 17:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.