Monitorul Oficial
nr. 5/7 ianuarie 2020

Publicare
  1.   L. nr.2/06-01-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
-
  2.   D. nr.2/06-01-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
-
  3.   L. nr.3/06-01-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României
-
  4.   D. nr.3/06-01-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României
-
  5.   L. nr.4/06-01-2020 
LEGE pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
  6.   D. nr.4/06-01-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
  7.   O. nr.3.470/24-12-2019 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
-
  8.   O. nr.3.781/23-12-2019 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile
A
  9.   O. nr.5.618/20-12-2019 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de mașter și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016
A
  10.   Decizie nr.11/29-11-2019 (C.M.R.)
DECIZIE privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România
-


Miercuri, 29 iunie 2022, 21:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.