Monitorul Oficial
nr. 102/11 februarie 2020

Publicare
  1.   O.U.G. nr.11/04-02-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
-
  2.   O.U.G. nr.12/04-02-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare
-
  3.   O.U.G. nr.13/04-02-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  4.   H.G. nr.106/04-02-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
-
  5.   O. nr.98/29-01-2020 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia ) de pe raza localității Aiud
-


Marți, 28 iunie 2022, 09:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.