Monitorul Oficial
nr. 258/30 martie 2020

Publicare
  1.   L. nr.27/27-03-2020 
LEGE privind limba semnelor române
-
  2.   D. nr.213/27-03-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind limba semnelor române
-
  3.   L. nr.29/27-03-2020 
LEGE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
-
  4.   D. nr.215/27-03-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
-
  5.   H.G. nr.226/26-03-2020 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licență pentru prelungirea unor licențe de utilizare a frecvențelor radio și a condițiilor privind efectuarea plății
-
  6.   O. nr.522/27-03-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
-
  7.   O. nr.523/27-03-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
A
  8.   O. nr.525/27-03-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acordarea S.C. CHIMCOMPLEX - S.A. Borzești, pentru o perioadă de 180 de zile, a derogării pentru punerea pe piață și utilizarea produsului biocid TP2 - hipoclorit de sodiu sol. 1,25% clor activ numai pentru utilizare bactericidă și fungicidă dovedită
-
  9.   O. nr.534/29-03-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.301/2007
-
  10.   Decizie nr.5/13-02-2020 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 5 din 13 februarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
-


Miercuri, 05 octombrie 2022, 22:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.