Monitorul Oficial
nr. 313/14 aprilie 2020

Rectificare:
  1.   H.G. nr.212/18-03-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
-
  2.   O. nr.577/06-04-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii privind desemnarea din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti a coordonatorilor pentru gestionarea situatiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României
-
Publicare
  3.   D.C.C. nr.63/18-02-2020 
DECIZIA nr. 63 din 18 februarie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - SA. în vederea achizitionării de autoturisme
-
  4.   O.U.G. nr.47/09-04-2020 
Ordonantă de urgentă pentru stabilirea, pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a conditiilor de comercializare a benzinei si motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
-
  5.   H.G. nr.293/09-04-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului si a plătii contributiei financiare voluntare a României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finantării activitătii OCDE pentru efectuarea studiului "Analiză bugetară la nivelul României"
-
  6.   H.G. nr.295/09-04-2020 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă "Basarab I" al Judetului Dâmbovita
-
  7.   O. nr.M.74/07-04-2020 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării nationale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.44/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întretinere si reparatii curente la clădirile si constructiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării Nationale
-
  8.   O. nr.100/10-04-2020 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Sălcioara din judetul Tulcea, în proprietatea acestei organizatii
-
  9.   O. nr.101/10-04-2020 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii CD 10 APT Bordei Verde din judetul Brăila, în proprietatea acestei organizatii
-
  10.   O. nr.102/10-04-2020 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pa teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Orlea din judetul Olt, în proprietatea acestei organizatii
-
  11.   O. nr.776/1850/712/17-03,10-04,23-03-2020 (M.T.I.C., M.F.P., M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societătii "Grup Exploatare si întretinere Palat CFR" - S.A
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 18:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.